Lezing verkeersveiligheid afgelast

Vanwege de nieuwe maatregelen van de regering kan onze lezing op 19 november helaas niet doorgaan. Binnenkort zullen we een nieuwe datum prikken wanneer we de lezing opnieuw gaan organiseren.

Chauffeurs Vereniging Reusel organiseert op vrijdagavond 19 november een lezing over verkeersveiligheid, verzorgt door verkeersdeskundige Kees de Voogd. Tijdens de lezing wordt eerst kort vertelt hoe Chauffeurs Vereniging Reusel is ontstaan en wat we allemaal voor evenementen organiseren. Hierna zal ingegaan worden op de Veiligheidsdag die we vanwege corona helaas in 2020 en 2021 niet hebben kunnen organiseren. Deze Veiligheidsdag organiseren we altijd op de derde zaterdag in juni voor de schoolverlaters van groep 8 uit de gemeente Reusel-De Mierden, die het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Tijdens deze Veiligheidsdag leggen we de dode hoek uit aan de kinderen op een leuke en leerzame manier. De kinderen die de afgelopen twee jaar geen deel konden nemen aan de Veiligheidsdag willen we graag uitnodigen om deze lezing te volgen en mogen in 2022 alsnog meedoen met de Veiligheidsdag, als ze dat willen. Daarnaast zijn alle ouders/verzorgers die graag meer willen weten over de Veiligheidsdag ook welkom. Na de uitleg over de Veiligheidsdag zal nog ingegaan worden op verkeersveiligheid. Na de lezing willen we een korte pauze inlassen en hierna is er nog de mogelijkheid om vragen te stellen. Mocht je vooraf al een vraag hebben dan willen we vragen om deze alvast door te sturen via cvr-reusel@hotmail.com, zodat we hier een passend antwoord op kunnen geven.

De lezing wordt gehouden bij zaal De Wekker, Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel en is voor iedereen vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Houdt er wel rekening mee dat je een coronatoegangsbewijs nodig hebt. De zaal is open vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur en het zal rond 22:30 uur afgelopen zijn. Bij binnenkomst is er voor iedereen een kop koffie die aangeboden wordt namens de chauffeursvereniging. In de pauze zijn de consumpties voor eigen rekening. De lezing wordt mede georganiseerd naar aanleiding van onze tentoonstelling in “de vurstelling” bij Heemkunde Werkgroep Reusel. Er is besloten om de lezing bij De Wekker te houden, zodat er meer mensen binnen kunnen. We hopen u te mogen begroeten op 19 november.