Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter: Peter Tijssen
Secretaris: Sjoerd van der Linden
Penningmeester: Jeroen van Dongen
Bestuurslid: Ruud van Hoof
Martijn Geraerts

Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen gevormd uit de leden van de vereniging waarbij elke werkgroep een evenement op zich neemt.

Bestuursleden nemen zitting voor een termijn van 3 jaar welke maximaal twee keer verlengd kan worden met drie jaar tot een totaal van maximaal 9 jaar.

Telefoonnummer secretariaat:
+31 (0)6 83412901

IBAN nummer:
NL03 RABO 0143 4603 82

KvK nummer:
40239884