Verkeersregelaars

Om de veiligheid rondom evenementen die op openbaar terrein plaatsvinden te waarborgen stellen gemeenten het verplicht om verkeersregelaars in te zetten. Chauffeurs Vereniging Reusel beschikt over een enkele gecertificeerde verkeersregelaars. Tevens is men in bezit van een groot aantal hesjes voor de verkeersregelaars die voldoen aan de nu geldende wet- en regelgeving. Daarnaast beschikt men over diverse waarschuwingslampen en portofoons.

Omdat de regels omtrent verkeersregelaars veranderd zijn is het voor ons niet meer mogelijk om naast de eigen evenementen ook andere verenigingen / evenementen op dit gebied te ondersteunen. De hesjes en waarschuwingslampen kunnen nog wel steeds bij ons gehuurd worden. We zijn ook nog aan het inventariseren binnen onze vereniging of er eventueel interesse is om ook bij andere verenigingen te helpen als verkeersregelaar.

Wanneer Chauffeurs Vereniging Reusel ingeschakeld wordt om  verkeersregelaars te regelen voor een evenement zijn daar de volgende voorwaarden op van toepassing.

 • Er dient minimaal 4 weken voor het evenement contact te zijn geweest per mail (cvr-reusel@hotmail.com) of per telefoon +31(0)683412901.
 • De volgende informatie dient aan ons doorgeven te worden.
  – Datum evenement;
  – Tijden waarop verkeersregelaars ingezet dienen te worden;
  – Aantal benodigde verkeersregelaars;
  – Evt. een routeplan of andere aanvullende informatie;
 • Voor commerciële evenementen zullen wij per verkeersregelaar een vergoeding vragen. Deze vergoeding wordt bepaald door Chauffeurs Vereniging Reusel.
 • Per evenement zullen wij voor de huur van de hulpmiddelen een vergoeding vragen.